Munay-Ki initieringar

CCI20120831_0000-002Jordens väktare

De 9 riterna höjer ditt medvetande och hjälper dig i din utveckling som Ljusspridare och även i din uppstigningsprocess. Vi blir i och med detta medvetna om att vi är en del av skapelsen och det är just det som sker i processen i Ljuset tillsammans med andliga uppstigna vägledare.

När vi får riterna skapar vi kontakt med Ärkeänglar som vaktar vår galax i ett samarbete för att skapa balans på Jorden.

Riterna följer en mall, så att det ska vara enkelt att ge dem vidare. Vi får och ger initieringarna till varandra under en intensiv helg. Låt oss se dem som en gåva från Inkas till oss människor. När du fått riterna och känner dig mogen kan du ge dem vidare till eller bara se dem som ett redskap att höja ditt inre ljus. Riterna hjälper din Ljuskropp att lysa som den ska göra i sin fulla kraft. Det sker genom att hela chakrasystemet och energifältet rensas och renas och vår hjärna får chans att utvecklas mot den ljusmänniska du är.

Vår energi blir ljusare och lättare och vi får en ny strålande struktur. Du kan nu komma i kontakt med styrkan i ditt inre när du blir ett med dig själv och sammansmälter med själen, din andes kraft och din egen potential.

pisten1De 9 riterna:
Healers Rite – kopplar dig samman med andliga ljusvarelser från det förflutna, som assisterar dig i din personliga transformation
Bands of Power – fem ljusband vävs in i din ljuskropp som beskydd. De fungerar som ett filter som bryter ner negativ energi
Harmony Rite – en överföring av de 7 arketyperna in i respektive chakra, de ordnade universella principerna
Seers Rite – riten öppnar upp en extra “signalväg” av ljus mellan syncentrat, tredje ögat och hjärtchakrat. Detta väcker upp det inre seendet.

Daykeepers Rite – du kopplas samman med healingmästare från det förflutna, och får kontakt med uråldriga heliga platser (Stonehenge och Machu Piccu t ex) som helar och bringar balans till Moder Jord. Feminin kraft
Wisdomkeepers Rite – du kopplas samman med ljusvarelser från det förflutna och framtiden. Denna rit associeras med de snöklädda bergen. Maskulin kraft
Earthkeepers Rite – denna rit kopplar dig samman med Ärkeänglarna som är väktare över vår galax och förvaltare över allt liv på jorden
Starkeepers Rite – denna rit förankrar dig säker i den tid som kommer efter den stora förändringen (2012). Din  fysiska kropp börjar förändras till homo luminous
Creators Rite – väcker upp skapar-ljuset inom dig och ger dig en känsla av förvaltarskap över all skapelse, från det minsta sandkorn till den största galaxen i universum

Följ din dröm och din vision genom att finna din egen inre kraft.

Kommentar från en elev:
“När jag gick Munay-Ki kursen och lärde mig ge initieringar till andra såg jag den andra på ett annat sätt. Det skapades en större känsla av sammanhang. Att sedan få välsignelsen från personen att ge initieringarna skapar bara det en harmoni. Sen dess har jag blivit mycket lugnare inombords och har börjat förstå människor mer. Jag ser den delen av personen som han eller hon själv inte kan sätta ord på. Man lär sig att se människor på en högre nivå vilket skapar ett otroligt band, inte bara mellan mig och personen, utan djuren, naturen och allt annat levande. En ny empatisk del av mig öppnades och det är jag evigt tacksam över.”
Nesrin