Andlig Medvetenhet

Stjärna

 

En utbildning för dig som är intresserad av att utveckla din andliga medvetenhet och mediala förmåga.

 

 

Andlig medvetenhet har ett genomgående tema, att hitta essensen hos oss själva och var vi vill sätta vårt fokus. Vi hittar också vägen till ny inspiration och nya frön som vi kan så och låta växa. Att hitta tillbaka till det vi en gång var och vårda det genom att följa tillväxten när vi når en djupare andlig insikt.

Utbildningen ger dig större förståelse för de fyra elementen samt det femte, den eteriska delen och djupet av dig själv. Tanken är att våga ta steget fullt ut och följa med i denna expansiva andliga utveckling som sker just nu.

Alla kurserna varvas med föreläsningar, meditationer, aurarensning, eget arbete med bland annat utesittningar samt ceremoni vid sista kursen. Du kan välja att gå varje kurstillfälle separat men för att få femte kursen i Avancerad Medvetenhet bör du ha gått någon av de fyra första kurserna.

RIMG0347 (2)Kurs 1
Kursen börjar med att skapa kontakt med elementet luft, väderstrecket öster, men också med våren som enligt nordisk tro hör ihop. Vi tar hjälp av olika traditioner och vägledare som ärkeängeln Rafael, arketypen örnen och luftelementet sylferna/älvorna och annat som kommer upp.

Vi tittar på hur viktiga våra tankar är och hur de styr oss.

Kurs 2
Här lägger vi fokus på elementet eld, väderstrecket söder och sommar. Denna gång är det dags för ärkeängeln Mikael, kraftdjuret ormen samt eldens väsen, salamandern. Vi kommer att göra olika rensningsprocesser för att få upp och ut det gamla så att det nya ska få plats att fyllas på.

Kurs 3
Vi fortsätter med elementet vatten och kopplingen till hösten. Vidare bekantar vi oss med ärkeängeln Gabriel, kraftdjuret jaguaren och vattnets väsen undinerna. Vi vänder oss mot väderstrecket väster där solen går ner och möter våra känslor tillsammans i skymningen.

Kurs 4
Vi vänder oss mot väderstrecket norr, det dags för det fjärde elementet jord och årstiden vintern. Nu lägger sig allting i dvala och ärkeängeln Uriel, arketypen kolibrin och jordens väsen – gnomerna hjälps åt att få oss att se och förstå hur viktigt det är att ta en paus. Där finner vi kanske gömda och glömda rädslor, som rädslan för döden men också gammal glömd visdom.

Kurs 5
I denna kurs, Avancerad Medvetenhet vävs alla bitarna samman för att manifestera essensen av oss själva. Här plockar vi ihop de tidigare delkurserna och binder ihop det femte elementet, eter, som ger en fördjupad förståelse av vår andlighet.