The Essence School

IMG_0752Vi är två vänner som en längre tid har samarbetat både med kurser och i vår egen andliga utveckling. Vi har nu bestämt oss för att ta ett steg till i vår utveckling.

Därför har vi startat The Essence School.
Detta steg hoppas vi kan hjälpa dig i din utveckling för att nå de mål du satt upp för dig själv.

Personlig och Andlig utveckling

Kombinationen av vår gemensamma kunskap ger ett brett spektra av olika sätt att se på vår fysiska och psykiska kropp. Vår uppfattningsförmåga är vidare än vad som gäller som norm och har fler dimensioner än det som gäller i dagens moderna samhälle.

Vi erbjuder en stor kunskap inom olika områden. Vi har utbildningar och kurser tillsammans där vi slagit ihop olika andliga traditioner och inriktningar till The Essence School. Vi vill föra healingtraditioner och andlig medvetenhet vidare så att så många som möjligt kan ta del av detta för sin egen personliga utveckling.