Kalendarium

Kurser:

Välj fritt bland vårt utbud av kurser. Avsluta med diplomering för möjlighet att utveckla din egen form av andlig verksamhet.

Kurs Datum Kurskod Anmärkning
Medicinhjulet, Syd  25 – 27 maj -18 MHS Nacka
Medicinhjulet, Väst  10 – 12 augusti MHV Nacka
Medicinhjulet, Norr  16 – 18 november MHN Nacka
Medicinhjulet, Öst  9 – 11 mars -18
1 – 3 februari -19
MHÖ Nacka
Nacka
Master  4 – 6 maj -18 MHM Nacka
Pris för kurserna: 3500 kr per kurstillfälle
Masterträff
Endast för de som fullföljt Medicinhjulet och Masterkursen
14 – 15 juli -18 MT Femörehuvud, Oxelösund
Pris för kursen: Självkostnadspris Medtag egen mat
Munay-Ki  28-30 september MK  Få och lär dig ge Munay-Ki
Pris: 3500 kr
Andlig Medvetenhet 1 AM1
Andlig Medvetenhet 2 AM2
Andlig Medvetenhet 3 AM3
Andlig Medvetenhet 4  AM4
Andlig Medvetenhet 5   AM5
Pris för kurserna:  2500 kr per kurstillfälle
Distansutbildning
Andlig Medvetenhet
 D1  Skype, flerpartsamtal, video
Pris för kursen:  2000 kr
 Sommarkurs  SO  Munay-Ki, Änglar, Healing
 Pris för kursen:  4500 kr  Plats Nyköping

För att garantera dig en plats på den kurs du vill gå, betalar du in 500 kr i anmälningsavgift.

Ange Namn och kurskod vid inbetalning till bankgiro 752-9035 (Steget Vidare)

Resterande belopp betalas senast vid kursstart.